Toplotna črpalka zemlja/voda

Zanesljiv in trajni vir energije je lahko tudi toplota v zemlji. Toploto uskladiščeno v globljih plasteh zemlje, lahko izvrstno izkorišča toplotna črpalka. Položitev kolektorja je prilagojena tako, da je delovanje sistema uravnovešeno preko celega leta, obenem pa intenzivnost izkoriščanja zemeljske toplote ne vpliva na floro. Največkrat se del zemljine pred objektom, ki ga želimo ogrevati odgrne. Na tla se položi ustrezna zaščitna folija in na njo kolektor, ki je  povezan s toplotno črpalko. Vse skupaj se nato ponovno prekrije z zemljino, ki je bila prdhodno odstranjena.