Toplotna črpalka voda/voda

Ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke voda/voda ki izkorišča toploto površinskih in podtalnih voda je ekološko in ekonomično eno najnaprednejših tehnologij sedanjega časa. Jezera, reke in morje absorbirajo solarno energijo in tako delujejo kot naravni hranilniki. Toploto običajno pridobivamo preko kolektorja, ki ga namestimo na dno vodnega zajetja, jezera, ali druge vodne površine. Velikost kolektorja običajno prilagodimo energetskim potrebam objekta. Nestrupen tekoči medij z obtočno črpalko vodimo skozi kolektor, v katerem se le ta segreje za nekaj stopinj višje, kot pa je bil pred vstopom vanj. Ogreta tekočina je nato vodena do toplotne črpalke, ki toploto odvzame in ohlajen tekoči medij ponovno vrača proti kolektorju. Sistem je zanesljiv in obratuje tudi, kadar se temperatura vode približuje 0 stopinj celzija. Vgradnja tovrstnih toplotnih črpalk je zaradi dostopa do ustreznih virov toplote nekoliko omejena.

Podobno lahko ogrevamo s toploto podtalnice. S pomočjo potopne črpalke talno vodo vodimo skozi uparjalnik, kjer se voda hladi oziroma ji uparjalnik odvzame toploto. Toplota preide na delovno snov oziroma hladilno sredstvo. Za tak sistem je treba ob zgradbi izvrtati v zemljo dve vrtini, eno za črpanje in drugo za vračanje podtalnice. V vrtino potisnemo cev, v katero vgradimo potopno črpalko, ki jo povežemo s toplotno črpalko. Talna voda mora imeti pretok vsaj 2 m³/h in minimalno  +3°C, ponavadi pa se temperatura giblje med 8 in 12°C.