Vrste toplotnih črpalk

Toplotna črpalka voda/voda

Ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke voda/voda ki izkorišča toploto površinskih in podtalnih voda je ekološko in ekonomično eno najnaprednejših tehnologij sedanjega časa. Jezera, reke in morje absorbirajo solarno energijo in tako delujejo kot naravni hranilniki. Toploto običajno pridobivamo preko kolektorja, ki ga namestimo na dno vodnega zajetja, jezera, ali druge vodne površine.

Velikost kolektorja običajno prilagodimo energetskim potrebam objekta. Nestrupen tekoči medij z obtočno črpalko vodimo skozi kolektor, v katerem se le ta segreje za nekaj stopinj višje, kot pa je bil pred vstopom vanj. Ogreta tekočina je nato vodena do toplotne črpalke, ki toploto odvzame in ohlajen tekoči medij ponovno vrača proti kolektorju. Sistem je zanesljiv in obratuje tudi, kadar se temperatura vode približuje 0 stopinj celzija. Vgradnja tovrstnih toplotnih črpalk je zaradi dostopa do ustreznih virov toplote nekoliko omejena.

Podobno lahko ogrevamo s toploto podtalnice. S pomočjo potopne črpalke talno vodo vodimo skozi uparjalnik, kjer se voda hladi oziroma ji uparjalnik odvzame toploto. Toplota preide na delovno snov oziroma hladilno sredstvo. Za tak sistem je treba ob zgradbi izvrtati v zemljo dve vrtini, eno za črpanje in drugo za vračanje podtalnice. V vrtino potisnemo cev, v katero vgradimo potopno črpalko, ki jo povežemo s toplotno črpalko. Talna voda mora imeti pretok vsaj 2 m³/h in minimalno  +3°C, ponavadi pa se temperatura giblje med 8 in 12°C.

Toplotna črpalka zemlja/voda

Zanesljiv in trajni vir energije je lahko tudi toplota v zemlji. Toploto uskladiščeno v globljih plasteh zemlje, lahko izvrstno izkorišča toplotna črpalka. Položitev kolektorja je prilagojena tako, da je delovanje sistema uravnovešeno preko celega leta, obenem pa intenzivnost izkoriščanja zemeljske toplote ne vpliva na floro. Največkrat se del zemljine pred objektom, ki ga želimo ogrevati odgrne. Na tla se položi ustrezna zaščitna folija in na njo kolektor, ki je  povezan s toplotno črpalko. Vse skupaj se nato ponovno prekrije z zemljino, ki je bila prdhodno odstranjena.

Toplotna črpalka zrak/voda

Toplotna črpalka zrak/voda se uporablja za ogrevanje vode v hranilniku akomulatorju toplote. Z ogrevalno močjo od 2 do 3 kW  je možno ogreti do 1400 litrov vode na dan. Ker vodo segreva do 55°C, je toplotna izguba v hranilniku vode manjša, kot če bi bila temperatura višja. Glavna prednost je, da ima bistveno manjšo porabo električne energije kot klasični električni grelec.

Toplotna črpalka zrak/zrak

Toplotne črpalke zrak/zrak izkoriščajo toploto zunanjega zraka. Posebej so primerne za ogrevanje prostorov, kjer je na voljo samo električna energija.

Za prostore, kot sta denimo klet in podstrešje, lahko koristimo toploto notranjega zraka.

V objektih, kjer imajo prezračevanje preko zračnih kanalov je primerno izkoriščanje toplote prezračevalnih sistemov. Takšno ogrevanje je varčnejše, saj je tu poraba energije za ogrevanje svežega zraka okoli 45% skupne rabe za ogrevanje. Bistvo vsega je, da se odpadno toploto uporabi za ogrevanje vstopnega svežega zraka, ali za ogrevanje sanitarne vode.

Članki iz iste kategorije: