Ponudba centralnega ogrevanja

  • svetovanje
  • načrtovanje
  • izdelava in predelava večjih in manjših kotlovnic
  • dobava in montaža peči za centralno ogrevanje
  • napeljava centralnega ogrevanja
  • dobava in montaža toplotnih črpalk ( voda-voda, zrak-voda, zemlja-voda)
  • izvajamo vse vrste ogrevalnih sistemov ( radiatorsko, talno, konvektorsko)
  • dobava in montaža sanitarnih bojlerjev
  • servis ogrevalnih naprav in priprava na zimsko sezono (menjava dotrajanih delov ( črpalke, tipala, ventili, grelna telesa …)
  • dodelava obstoječih sistemov (montaža bojlerjev, dodatna grelna telesa …)

Centralno ogrevanje je del strojnih instalacij, ki s pomočjo ogrevanega tekočega medija (največkrat voda) prenašajo toploto po objektu.

Za ogrevanje so največkrat uporabljena naslednja goriva:

  • trda goriva (drva, premog, briketi …)
  • tekoča goriva (kurilno olje)
  • plinsko gorivo (butan, zemeljski plin)
  • električna energija, alternativna “zelena” energija ( sonce, voda, zemlja, veter …)

Naš pristop k svetovanju in načrtovanju ogrevanja temelji na individualnosti tako, da skupaj s stranko izvedemo optimalno možno rešitev.. S tem načinom lahko svetujemo in priporočamo najboljšo rešitev glede sistema centralnega ogrevanja oz. uporabe najboljšega in najvarčnejšega vira ogrevanja kar se tiče kotlovnice, peči, in grelnih teles.

Vrste gretja:

  • talno gretje
  • radiatorsko gretje
  • sevalno gretje
  • stensko gretje

NAŠ MOTO: Zadovoljstvo strank je tudi naše zadovoljstvo!