Kmetijski priključki in njihova vsestranskost

Za upravljanje večje kmetije in ustrezno ravnanje s kmetijskimi površinami vsekakor potrebujemo traktor. Ta nam ne olajša zgolj dela, ampak tudi omogoča, da so nekatera opravila sploh lahko opravljena. Poleg traktorja pa so nujni tudi ustrezni kmetijski priključki.

Kmetijski priključki so nujen element vsake večje kmetije. Na voljo je več različnih priključkov, ki olajšajo delovni vsakdan – kot so prikolice, kosilnice, obračalniki, balirke, brane, plugi … Ko nakupujemo kmetijske priključke, moramo seveda upoštevati specifike posameznega priključka, obenem pa biti tudi pozorni na dotrajanost in ceno izbrane mehanizacije.

Setev in žetev ter uporaba kmetijskih priključkov

Delo na kmetiji zajema pester nabor aktivnosti, kmetijski priključki pa lahko delo olajšajo; primarna naloga je vsekakor skrb za živali, obenem pa ne smemo pozabiti tudi na delo na poljih, travnikih in v gozdovih. Za učinkovito poljedelstvo torej potrebujemo ustrezno brano in sejalnico. Smiselno je tudi razmisliti o nakupu rahljalnika ter škropilnice, vsestransko uporabni pa so tudi trosilniki gnojila. Vse našteto omogoča aktivno obdelavo tal, rast pridelka pa bo na podlagi uporabljenih kmetijskih priključkov hitrejša.

Kmetijski priključki, ki olajšajo delovni vsakdan.
Različni kmetijski priključki so nujen element vsake večje kmetije in bistveno olajšajo delovni vsakdan.

Pri drugih večjih delih na kmetiji potrebujemo tudi ustrezen nakladalnik – le ta omogoča izvajanje manjših gradbenih del. Prav pride tudi kompostnik, s katerim lahko obdelujemo organske odpadke; z učinkovitim kompostiranjem lahko pridemo do kvalitetne in rodovitne zemlje. Če smo lastnik gozda, potrebujemo tudi ustrezno prikolico in dvigalo, ki nam omogoča nalaganje lesa. Brez omenjenih priključkov je obdelava polja in gozdov praktično nemogoča. 

Kmetijski priključki za obdelovanje travnatih površin

Za obdelovanje travnatih površin potrebujemo več različnih traktorskih priključkov. Osnova je vsekakor ustrezna prikolica, za košnjo in spravilo sena pa potrebujemo še drugo opremo – kosilnico, obračalnik, zgrabljalnik, balirko, nakladalko … Potrebujemo tudi vilice za nalaganje bal ter druge pripomočke, kot je npr. folija za baliranje. 

Kmetijski priključki za obdelovanje travnatih površin

Kot pri vseh stvareh, lahko tudi pri uporabi kmetijskih priključkov pride do zapletov in okvar. V tem primeru se je potrebno obrniti na ustreznega strokovnjaka, da odpravi nastalo škodo, popravljeni kmetijski priključki pa bodo zopet služili svojemu namenu. Prav tako lahko pride do tega, da potrebujemo mogoče rezervni del za poškodovan priključek – ko torej kupujemo nov kmetijski priključek, se je ob tem potrebno tudi vprašati, ali so za izbran kos kmetijske mehanizacije na voljo tudi rezervni deli in kje se le-te dobi.

Mulčerji in njihova vsestranska uporabnost

Posedovanje travnatih in drugih zemljišč zahteva tudi veliko dela. Pri delu si lahko pomagamo s kmetijsko mehanizacijo ter drugimi orodji. Za ustrezno ravnanje z velikimi travniki so zagotovo nepogrešljivi mulčerji. 

Mulčerji so del kmetijske mehanizacije, stroj, namenjen mletju rastlin in njihovih delov. Uporablja se ga predvsem za mletje odpadne trave oziroma travnih bilk. Uporabljamo jih ne zgolj za čiščenje kmetijskih površin, ampak tudi v vinogradništvu, sadjarstvu in poljedelstvu.

Prednosti uporabe mulčerja

Mulčenje je postopek, s katerim s pomočjo mulčerja poskrbimo za odpadne dele rastlinja; obstaja več vrst mulčerjev, ki jih uporabljamo za različne namene – v poljedelstvu, gozdarstvu, vinogradništvu, sadjarstvu … Z rednim mulčenjem bomo tako zemljišča lažje vzdrževali – preprečili bomo torej rast neželenih rastlin in grmičevja ter preprečili prekomerno rast plevela. Dodatna prednost je tudi ohranjanje vlažnosti in senčnosti tal, posledično pa v prsti ostane več deževnikov in drugih mikroorganizmov, ki učinkovito vplivajo na kakovost zemlje. 

Mulčer za mulčenje zelenih površin, sadovnjakov, vinogradov, manjše podrasti, čiščenje pašnikov
Mulčer je primeren za mulčenje zelenih površin, sadovnjakov, vinogradov, manjše podrasti, čiščenje pašnikov itd.

Mulčenja se je smiselno lotiti preden temperatura pade pod 6 °C. Če je hladneje, v tleh ne bo več mikroorganizmov, ki jih potrebujemo za uspešnost nastanka rodovitne zemlje. Cilj mulčenja je prav v tem, da ostanke trav pretvorimo v neke vrste gnojilo. Tako se poveča plast rodovitnega humusa, okolje pa postane primerno za nadaljnjo kvalitetno rast rastlinja. Mulčerji so torej izredno pomembni za ustvarjanje kakovostne prsti.

Vrste mulčerjev

Za različne potrebe obstajajo različne vrste mulčerjev. Običajno se uporabniki odločijo za univerzalen mulčer, s pomočjo katerega je možno zmleti različne rastlinske odpadke, kot so slama, koruznice, sončnice, veje, rozge … Uporabni so tudi poljedelski mulčerji, ki so sicer nekoliko bolj robustni, obenem pa vsestransko uporabni. Z njimi lahko obdelujemo večja zemljišča, so tudi hitrejši in zmogljivejši. Namenjeni so predvsem mletju žitnih in koruznih strnišč. Če smo lastniki zemljišč, ki niso na ravnih površinah, je smiselno, da se odločimo za bočni mulčer.

Mulčerji primerni za mulčenje obrobja cest, strmih območij ter vinogradov, sadovnjakov in travnikov.
Mulčerji primerni za mulčenje obrobja cest, nedostopnih strmih območij ter čiščenje brežin v vinogradih, sadovnjakih in travnikih.

Obdelovanje vinogradov, sadovnjakov in travnikov ne bi bilo možno brez travniškega mulčerja – le-ta je uporaben tudi za urejanje golf igrišč! Lastniki gozdov se odločijo za gozdarski mulčer, ki omogočajo drobljenje vej, manjših kosov lesa, podrastja, grmičevja in drugih rastlinskih odpadkov. Obstajajo pa tudi mulčerji za šparglje. 

Ko se odločamo za nakup, je poleg kakovosti omenjenega kmetijskega stroja, potrebno premisliti tudi, kje bomo mulčer shranjevali ter kako bomo poskrbeli za sam transport.

Članki iz iste kategorije: