Centralno ogrevanje

Centralno ogrevanje temelji na sistemu, kjer je stanovanjska površina ogrevana s pomočjo centralnega kurišča v katerem se segreva voda in ker s toploto postaja lažja se po ceveh, povezanih s kotlom, širi v radiatorje v druge prostore. Voda se v radiatorjih in ceveh ohlaja, postaja težja in se zato vrača h kotlu, kjer se ponovno segreje. V primeru, da naravnega kroženja tople vode ni mogoče zagotoviti, pa se izvede prisilno kroženje s obtočno črpalko.

Sestavni deli centralnega ogrevanja so:

  • kotel oz. peč za centralno ogrevanje,
  • ogrevalna telesa – radiatorji, talno, stensko ali stropno cevno ogrevanje,
  • razvodni sistem, ki ga tvorijo med seboj in s kotlom povezane cevi,
  • raztezna posoda.


Peč oz. toplovodni kotel mora zagotoviti ustrezno toplotno energijo za ogrevanje. Toplota se preko tople vode iz kotla po ceveh prenaša v prostore, ki jih želimo ogrevati. Toplotno energijo v peči zagotavljamo z različnimi vrstami goriv, kot so: trda goriva, olje, plin, elektrika. Na tržišču obstajajo kombinirane peči, katerih kurišča so prirejena tako, da je možna uporaba različnih vrst goriv. Večina peči je izvedenih tako, da je možen priklop tudi na solarno ogrevanje.

Raztezna oz. ekspanzijska posoda je element sistema ogrevanja, ki preprečuje poškodbe sistema zaradi povečanje pritiska vode v segrevanem kurišču. Pri zvišanju temperature vode se poveča njena prostornina, njeno povečanje pa izravnava raztezna posoda. V primeru da se voda v kurišču zaradi previsoke temperature prične uparjati – pri tem pa se poveča pritisk preko dovoljenih norm, pa varnost sistema zagotavljajo še primerno veliki in ustrezno nameščeni varnostni ventili.

Članki iz iste kategorije: