Toplotna črpalka voda/voda

Ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke voda/voda ki izkorišča toploto površinskih in podtalnih voda je ekološko in ekonomično eno najnaprednejših tehnologij sedanjega časa. Jezera, reke in morje absorbirajo solarno energijo in tako delujejo kot naravni hranilniki. Toploto običajno pridobivamo preko kolektorja, ki ga namestimo na dno vodnega zajetja, jezera, ali druge vodne površine. Velikost kolektorja običajno prilagodimo energetskim potrebam objekta. Continue reading “Toplotna črpalka voda/voda” »

Toplotna črpalka zemlja/voda

Zanesljiv in trajni vir energije je lahko tudi toplota v zemlji. Toploto uskladiščeno v globljih plasteh zemlje, lahko izvrstno izkorišča toplotna črpalka. Položitev kolektorja je prilagojena tako, da je delovanje sistema uravnovešeno preko celega leta, obenem pa intenzivnost izkoriščanja zemeljske toplote ne vpliva na floro. Največkrat se del zemljine pred objektom, ki ga želimo ogrevati odgrne. Na tla se položi ustrezna zaščitna folija in na njo kolektor, ki je  povezan s toplotno črpalko. Vse skupaj se nato ponovno prekrije z zemljino, ki je bila prdhodno odstranjena.

Toplotna črpalka zrak/voda

Toplotna črpalka zrak/voda se uporablja za ogrevanje vode v hranilniku akomulatorju toplote. Z ogrevalno močjo od 2 do 3 kW  je možno ogreti do 1400 litrov vode na dan. Ker vodo segreva do 55°C, je toplotna izguba v hranilniku vode manjša, kot če bi bila temperatura višja. Glavna prednost je, da ima bistveno manjšo porabo električne energije kot klasični električni grelec.